2022 Kunstprosjekt Minoritete Kvinners Portrett


Portretter av Minoritete Kvinner 

                少数民族女性肖像系列

                      WATERCOLOUR

                                                2022

Klagende Vegg - kunstprosjekt

Akvarelle malerieserie og Installasjon


Kunstprosjektet  handler om kvinnehandel. Prosjektet fokuserer på den sørvestlige delen av Kina. Jeg er fra Yunnan-provinsen, som er det største antallet 26 etniske minoriteter av de 56 etniske gruppene i hele land. 

Hver rute på veggen representerer en av de 47 etniske minoritetene som er blitt utsatt for kvinnehandel.  De er blitt solgt mellom 2000 og 6000 kroner per person.  Titusenvis av kvinner. Tusenvis av kilometer hjemmefra, i de siste fire tiårene.

Akvarelle malerie serien skal vær ca. 50stk, og fortsatt å male. Portretter uten øyne betyr forvirringen til disse kvinnene, og isolasjonen fra sivilisasjonen.

Hvert portrett vil bli avfyrt på flis eller trykt på steinblokker, alt innebygd i en vegg. Heter Klagende Vegg.

H: 2.5M  L: 4M   D: 0.5M